Workshop: Wat als het fout loopt? Een inleiding tot efficiënte crisiscommunicatie

Trainers: An-Sofie Claeys & Aurélie De Waele

In deze workshop wordt eerst de basis van goede crisiscommunicatie toegelicht. Zo bespreken we wanneer het als (lid van een) organisatie in crisis van belang is verantwoordelijkheid op te nemen of net af te wijzen.

Daarnaast hebben we oog voor het belang van timing in crisiscommunicatie, non-verbale communicatie tijdens interviews of persconferenties en de verschillende kanalen waarlangs over een crisis kan worden gecommuniceerd.

Vervolgens bekijken we een aantal concrete crisissen waarmee universiteiten en individuele wetenschappers in het verleden werden geconfronteerd. Er wordt nagedacht over hoe je best kan reageren. We evalueren ook de eigenlijke aanpak van een aantal universiteiten en wetenschappers in het verleden.

Type: 
Workshop
Place: 
Leszaal 0.2 (De Pelsemaeker), gebouw Hoveniersberg
Date and time: 
woensdag, 5 juli, 2017 - 13:30 tot 17:00
Aantal plaatsen: 
20
Resterende plaatsen: 
12