Vraag nu je account aan!

Vanaf maandag 18 april kan je een account aanvragen door het registratieformulier in te vullen. Er wordt bekeken of je in aanmerking komt. Zo ja, ontvang je een bericht met logingegevens. Zo neen, ontvang je een bericht waarmee je je eventueel kan inschrijven voor de "open" programma-onderdelen van de summer school. De inschrijvingen voor de verschillende programma-onderdelen (workshops, plenaire sessies, ...) starten op maandag 2 mei.

Opmerking: Alle geïnteresseerden moeten een account aanvragen, ook zij die vorig jaar al deelnamen, gezien zij mogelijk niet meer in aanmerking komen voor een tweede deelname. Alle oude accounts werden gedeactiveerd.

Meer informatie over de aanmeldings- en inschrijfprocedure vind je op de pagina "Hoe deelnemen".